Trimbos

Drugs Informatie en Monitoring Systeem

Jaarbericht - update 2012

Informatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van drugs, uiteraard ook over cannabis. Lees PDF»

Trimbos

Monitor drugsincidenten

Fact sheet 2012

De laatste gegevens over drugs incidenten (cannabis, cocaïne, ecstacy). Lees PDF»

Stichting maatschappij en veiligheid

Alternatieven voor de aanpak van drugs

Is er op grond van de literatuur aanleiding om het huidige (inter)nationale drugsbeleid ter discussie te stellen? Kan men gerechtvaardigd tevreden zijn met het huidige (sterk op repressie gerichte) drugsbeleid, of is er sprake van meer of minder grote twijfels over de gevolgen van dit beleid? Als de eerste vraag positief wordt beantwoord, in de zin dat het drugsbeleid ter discussie zou moeten worden gesteld, ligt er dan een taak voor de Stichting Maatschappij en Veiligheid om die discussie te stimuleren?  Lees PDF»

Trimbos

THC gehalte nederwiet onder 15 procent

26 juni 2013

Het THC gehalte in nederwiet is het afgelopen jaar gedaald naar 13,5 procent. Lees verder»