col

Wietexperiment: Gefaseerde invoering in heel Nederland

11 juli 2018

De commissie-Knottnerus was duidelijk in zijn aanbevelingen. Voer het wietexperiment in een veel groter aantal gemeenten uit dan de voorgestelde 5 a 10 gemeenten. In politieke en juridische kringen ligt dat gevoelig. Daar geeft men de voorkeur aan een beperkt experiment vanwege internationale verdragen. De commissie-Knottnerus deed de aanbeveling om een veel groter aantal gemeenten te laten meedoen, om zo een representatief onderzoek te kunnen uitvoeren. Een experiment in een beperkt aantal gemeenten geeft onvoldoende inzicht in de gevolgen voor de cannabismarkt. Rechters geven aan dat het experiment in strijd zou kunnen zijn met internationale verdragen over drugsproductie en drugshandel. Sommige politici zouden daarom het experiment beperkt en omkeerbaar willen houden. Lees verder»

cannabisblaadjes

Nieuw akkoord over staatswiet

6 juli 2018

De coalitiepartijen hebben een akkoord bereikt over een experiment met legale staatswiet. Zes tot tien gemeenten gaan proeven houden, zoals eerder gepland. Daarnaast worden nog eens zes tot tien gemeenten ingezet als 'controlegroep'. Bovendien kan de proef worden verlengd, mocht die succesvol blijken. De betrokken coffeeshops krijgen tijdens de proef met door de staat gekweekte cannabis een grotere handelsvoorraad dan het huidige maximum van 500 gram en de keuze uit verschillende soorten wiet. Er wordt geen maximum gesteld aan de hoeveelheid thc, de werkzame stof in cannabis. Mocht het experiment een succes worden, dan kan het verlengd worden. Lees verder»

cannaaabis

Geen extra gezondheidsrisico door resten gewasbeschermingsmiddelen op cannabis

3 juli 2018

Blootstelling aan resten (residuen) van gewasbeschermingsmiddelen die zijn aangetroffen in cannabismonsters leveren geen extra gezondheidsrisico op voor de gebruiker naast de bestaande risico’s van gebruik van cannabis. Dit concludeert het RIVM in een informatiebrochure ‘Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in cannabis - Extra risico voor de gebruiker?’. De nadruk in deze informatiebrochure ligt op het extra risico, omdat het gebruik van cannabis niet zonder risico’s is. Bij de illegale teelt van cannabis worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dit zijn bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het bestrijden van schimmels, insecten en onkruiden. Op consumptiegewassen kunnen resten van gewasbeschermingsmiddelen achterblijven die bij consumptie terecht komen in het menselijk lichaam. Ook op cannabis zijn resten van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Lees verder»