Bijwerkingen

Bijwerkingen door medi-cannabis komen relatief gezien weinig voor. Bijwerkingen treden met name op bij hoge doseringen, combinatie gebruik van medicatie of combinatiegebruik van drugs. Over het algemeen werkt medicinale cannabis al voldoende bij lage doseringen waardoor bijwerkingen relatief weinig voor komen.

De bekendste bijwerkingen van cannabis zijn:

effecten op de stemming, slapeloosheid en hartkloppingen. Andere effecten zijn ontspanning, lachbuien, honger, grotere gevoeligheid voor gewaarwordingen als kleuren en muziek, loomheid en een verstoorde beleving van tijd en ruimte. Daarnaast is vaak het reactievermogen vermindert, met name in de eerste uren van gebruik.

Wanneer u erfelijke aanleg heeft voor psychoses of als u andere psychische klachten heeft dient u eerst te overleggen met een specialist voordat u begint met het gebruik van medicinale cannabis.

Op het moment dat u zwanger bent of borstvoeding geeft wordt het afgeraden om (medi-) cannabis te gebruiken.  Cannabisgebruik kan namelijk negatieve invloed hebben op uw ongeboren kind, daarnaast hecht THC zich aan vetten, zo ook aan de vetten in moedermelk.

Verslaving 

Verslaving treedt over het algemeen niet op bij het medicinaal gebruiken van cannabis. Dit komt doordat de dosering van medicinaal gebruik vaak lager liggen dan wanneer men cannabis recreatief gebruikt. Voorzichtigheid dient geboden te worden op het moment u al eerder verslaafd bent geweest aan cannabis.

Langdurig gebruik van hoge doseringen cannabis kan leiden tot afhankelijkheid. Stoppen kan dan (relatief lichte) ontwenningsverschijnselen veroorzaken, zoals rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid en misselijkheid.